Monday , October 21 2019

Umjetnost sa istinitom i tužnom porukom

Hiljade riječi su objašnjene u samo tri slike koje su pred vama!

Doista jedna tužna istina koje ćemo sa stidom i sramom predati našim budućim generacijama! Nadajmo se samo da će biti voljni da prihvate naš izgovor pri primopredaji svijeta, nakon istake našeg vremena.

Stylishelife