Sunday , July 12 2020

Stari automobili u službi namještaja

Kako stari automobili ili neki njihovi dijelovi ne moraju uvijek završiti na otpadu ili reciklaži, donosimo Vam ideje gdje i kako upotrijebiti dijelove starog automobila.

Facebook/SunGazing