Sunday , July 5 2020

Stare kuće

Kuća je zgrada koja služi kao mjesto stanovanja ljudi, koja može biti u raznim dimenzijama i oblicima, pa sve do kompleksnih sistem poput solitera ili nebodera. Kuće pretežno nastanjuju porodice u kojima živi više generacija.

Većina kuća ima nekoliko velikih soba sa posebnim funkcijama, te nekoliko malih soba sa posebnim namjenama. Ali, šta kada te kuće postanu stare pa se u njima prestane stanovati? U tom slučaju one postanu senzacija, te svojom ljepotom ukazuju na svoju nekadašnju mlados.

Wallpedes