Wednesday , August 21 2019

Najljepše naslovnice Magazina, bez poznatih osoba

Složićete se sa nama ako kažemo da naslovnica jednog Magazina utiče mnogo na samu prodaju, kao i na sami broj ili izdanje. Naslovnice bivaju pretežno napravljene tako da privuku pažnju kupca i time ga zaintrigiraju da kupi taj poseban broj ili izdanje.

U ovom postu izdvajamo neke od Magazine čije naslovnice ne nose lica poznatih i uglednih.

Flavorwire