Sunday , July 12 2020

Najljepša biblioteka u svijetu, Prag – Češka

Klementium biblioteka, prelijep je primjer Barok arhitekture, otvorena davne 1722. godine kao sastavni dio Jezuitskog univerziteta i domaćina više od 20,000 knjiga. Izglasana je kao najljepša biblioteka na svijetu.

Plafon biblioteke je iscrtao Jan Hiebl. 1781. godine, direktor Karl Rafael Unger osnovao je Biblioteca Nationala, kolekciju literature na češkom jeziku. Pojedina rijetka historijska literatura je poslana u Google koja će biti skenirana i dostupna na Google Books.

Kao što je sama biblioteka svojim izgledom rijetko blago, za nju se vezuju i neke rijetke činjenice: Klementinum je korištena kao treći najveći Jezuitski college na svijetu; bilježenje lokalne vremenske prognoze u 1775. pa sve do danas; opisana je u romanu pisca na španskom jeziku Jorge Luis Borges.

Architecturendesign