Sunday , July 5 2020

Na leđima irvasa

Naši su savremenici, ali kao da njihov život na sjeverozapadu Mongolije pripada nekim mitskim pričama.
Dukha, pleme nomada, na leđima irvasa, kroz šume u kojima žive duše predaka. Čvrsto vjeruju da opstanak plemena zavisi od truda da se sačuvaju njihove šume i divlje životinje koje u njima žive. Ubijeđeni su da duše njihovih predaka žive u tim šumama. O ovim neraskidivim vezama svjedoče fotografije koje su priča za sebe.

This slideshow requires JavaScript.

All that is interesting