Monday , June 1 2020

Kućica u stilu Hobbita

Ako novac već i nije velika prepreka da se napravi kuća, onda je to birokratija i papirologija potrebna za takav jedan potez. Sa konceptom da se samnje troškovi gdje god je to moguće, kućica koju vidite u ovom posto je možda solucija za pojedine od nas.

Michael Buck, učitelj sa Oxfordshire, uspio je sagraditi ovu malu hobbit kućicu za samo $220. Rezultat vrijedi pogledati.

Goodshomedesign