Friday , July 10 2020

Kada priroda uzme stvari u svoje ruke

Uvijek su nam govorili da trebamo čuvati prirodu kako bismo je predali sljedećim generacijma u emant, kao što smo je mi naslijedili. Međutim, priroda zasigurno zna šta radi, pa se nekada zapitam da li ona uopće treba našu pomoć?

Awareness Time