Wednesday , September 30 2020

Još jedno proljeće!

Mi svi sanjamo neke magične ružičnjake tamo negdje iza horizonta umjesto da uživamo u ružama koje cvjetaju svakog dana pod našim prozorima. (Einstein)

Još jedno proljeće!

S proljeća u nama uskrsavaju sva naša minula proljeća. To su godovi duše. Svako je od njih jedno mitarenje: iz njega klisne biće u novom perju i uzlijeće k suncu sa cijukom novim. Čovjek vjeruje da je njegovo djetinjstvo, zaglušeno čitavim docnijim životom, zauvijek pokopano. A ono se negdje pod starost odjednom opet javi i snažno provali na sunce. Čovjek vjeruje da je proljeće, to djetinjstvo zraka, za nj zauvijek umrlo, a ono se, s novim strujanjem soka pod zimskom otvrdlom korom, ponovo razbudi i glasa.(Ivana Galeba)

Hongkiat