Sunday , November 17 2019

Figure od leda

Figure od leda se prave od samog leda. Njihov životni vijek nije trajan, jer se led po svojoj strukturi ne može dugo održati u čvrstom stanju.

Led nastaje tako što voda prelazi u čvrsto stanje na temperaturi od 0°C, a onda sa malo mašte nastaju ledene figure u obliku životinja, logo tipova, motornih vozila ili poznatih znamenitosti.

Creativeice