Monday , October 21 2019

Divne naslovnice knjiga

Naslovnica knjige je veoma bitna za iskustvo čitaoca koje će da dozivi prilikom čitanja. To je ono što se prvo otkriva sakrivenu tajnu knjige koju će čitaoc tek da istraži i doživi tokom čitanja. Nekada naslovnica može da bude presudna pri odabiru knjige, što je prema većini kod nepoznatih djela i presudno pri odabiru iste.

U ovom posto smo odabrali nekoliko poznatih naslovnica: neke su ironične; neke su “pametne”; neke su pak lijepe; a neke i stranšne. Pogledajte i procijenite sami.

Shortlist