Sunday , July 5 2020

Dekupaž – mlade umjetnice

Ljudi se bave raznim poslovima. Neko voli da crta, neko da slika, a neko voli da kombinuje ove dvije stvari pa iz toga nastane nova tehnika koja se zove Dekupaž.

Dvije mlade umjetnice iz radoznalosti i hobija, Hasima i Mevla (Bacheler geografije i Bachelor prava) bave se Dekupažom vec nekoliko mjeseci: „Ovim hobijem se bavimo nekoliko mjeseci unazad i imamo namjeru da ga preobrazimo u nešto ozbiljnije. Smatramo da je svakom čovjeku urođen osjećaj za lijepo. Kod žena je sposobnost zapažanja sitnica, raščlanjivanje stvari na njihove manje dijelove dodatno izražena. Kao i većina ženske populacije trudimo se svoj dom učiniti ljepšim, toplijim  mjestom za boravak. Tako smo, u početku, učile nove stvari kako bi za sebe uspjele izraditi neke od predmeta koje sada, rado predlažemo i izradjujemo za druge. Izrada ukrasnih predmeta za nas predstavlja spoj ugodnog sa korisnim. Ovo je jedinstven način da radimo ono što volimo, a istovremeno i zarađujemo. Kako nije lahko pronaći posao u struci, smatramo da je važno pronaći izvor zarade na druge načine. Vjerujemo da će naš rad, vrijeme i ljubav koju utkamo  u predmete koje obrađujemo dovesti do velikih rezultata“, kažu ove dvije umjetnice.

„Svaki početak je težak, pa tako i naš… Trebalo je naći sav materijal, uraditi na pravi način, ipak početnik si u nečemu, gdje je široka lepeza mogućnosti. Izabrati prave stvari, koje će neko željeti. Prvi naš predmet, a sad najtraženiji je sehara“, dodaju one i nastavljaju: „Najviše stvari prodamo putem interneta, jer tu imamo našu stranicu (Facebook), gdje izlažemo naše radove, također, puno nam je i pomogao sajam rukotvorina u Bratuncu koji nam je bio odskočna daska da šire mase saznaju za naš rad.“

Predmeti koje najčešće izrađuju su: tacne i ostalo posuđe koje se svakodnevno koristi u domaćinstvu, ukrasne kutije, sehare, levhe, kutije za knjige, albume i ostalo.

Materijal za obradu uglavnom pronalaze u Tuzli, ali  nešto naručujemo i  putem interneta. Naravno da ovo iziskuje i novčane troškove koji  nisu mali, svi predmeti za bilo koji ručni rad su na cijeni. Shodno troškovima oko materijala formiraju i cijenu finalnog proizvoda.

„Što se tiče budućnosti, imamo jasnu viziju: želimo da uz Božiju pomoć da nađemo lance trgovina koje su zaineteresovane za otkup ili prodaju naših predmeta. Također, naše perdmete možemo izrađvati s nazivom te firme koja ujedno mož poslužti i kao reklamni materijal. U budućnosti želimo otvoriti radnju sa našim predmetima“, dodaju mlade umjetnice.

Mi im želimo mnogo uspjeha u radi i dalje ćemo pratiti njihov rad.

Stylishkutak