Tuesday , January 28 2020

Boje prirode

Umjetnik Nikolaj Tolstyh  je fotografisao silhouette papirnatih životinja, koristeći cvijeće, lišće i travu kao boje. Pogledajte fotografije.

Pulptastic