Sunday , September 15 2019

Boje prirode

Umjetnik Nikolaj Tolstyh  je fotografisao silhouette papirnatih životinja, koristeći cvijeće, lišće i travu kao boje. Pogledajte fotografije.

Pulptastic